Ekran

 

Повече от 25-годишна история и над 700 000 (седемстотин хиляди!) „омексзависими“ в цялата страна.

Това е кратката биографична справка на продукта, с който ежедневно се идентифицира ОмегаСофт ООД. За много от клиентите си ние сме „хората от Омекс-а“. Всъщност, когато си направил нещо полезно и запомнящо се, тази оценка е вид комплимент.

В това писание няма да стане дума за отговорността и грижата пред многобройните потребители на Омекс®. Ще се опитаме да разкажем простичко и сбито какво правим, за да продължаваме да бъдем „хората от Омекс-а“, т.е. да държим интереса на клиентите ни буден.

Днес и най-взискателните ни клиенти признават, че системата Омекс® прави всичко (или почти всичко) в областта на изчисляване на трудовите възнаграждения. Трудно се намира аналогичен софтуер, който покрива обхвата на Омекс®, когато става дума за изчисления, справки и изходни документи. При това положение, в отговор на разрастващите се изисквания на отделите за управление на човешки ресурси, ние планираме и работим върху създаването на

типични HR функционалности

Такива са разширенията на продукта за подбор на персонала, представяне (атестации), обучения, управление на служебното имущество и др. Част от тези модули са готови, а други се тестват и разработват. Надяваме се по този начин да задоволим нуждите на онези наши клиенти, при които има установени и работещи процеси, свързани с управлението на човешкия капитал и които предпочитат да доверят на Омекс® тяхната автоматизация.

Естествено продължение на тази концепция е създаването възможност в системата за най-широк спектър

самостоятелни услуги

Ясно е, че във всеки момент в ИКТ е имало „чудодейна дума“, която действа като мантра и се очаква като с магическа пръчка да увеличи продажбите на системата, която отговаря на тази характеристика. Факт е, че словосъчетанието „self services“ през последните години дотолкова изпълни ИКТ пространството, че безразборното използване често пъти го лишаваше от съвсем ясния смисъл, който се влага в него. За да бъде тази функционалност действително  полезна, тя трябва да обхваща често повтарящите се действия, базирани на ясни законови или корпоративни правила. В сферата на човешките ресурси такива са:

    • Молби за отпуск и одобряването им, което е налично в Омекс® от 2014 година;
    • Заявка за издаване на документи към съответните служби във фирмата, например – различни видове справки, служебни бележки и т.н.;
    • Персонален архив на всички документи, издадени на служителя от работодателя по време на трудово-правните им отношения;
    • Различни справки, свързани с персонала, за нуждите на средния мениджмънт.

Въпреки плановете ни, свързани с реализацията на споменатите по-горе улеснения и нови функционалности, те биха останали изолирани, ако системата Омекс® не предлага

интеграция с други софтуерни системи

на клиента. Както често се  е случвало в историята на продукта, и този път Омекс® ще бъде иновативен и ще предложи на своите клиенти универсален програмен интерфейс (API) за достъп до голяма част от данните на системата. Това ще даде възможност на клиентите ни да получат още по-голяма свобода при изготвянето на различни изходни документи, както и при подготовка на данни на Омекс®, предназначени за импорт в други системи.

И накрая, да защитим инвестициите на клиентите ни и да гарантираме техния комфорт на работа с Омекс®, ние непрекъснато работим върху

технологичното обновяване

на системата. Считаме, че работата ни по оптимизиране на софтуера за работа с най-новите операционни системи и офис приложения, както и използването на най-новите софтуерни технологии, е особено важна за удовлетвореността на потребителите и безпроблемното използване на продукта.    

Зад написаното дотук стои страхотно know-how и голям обем труд.

А експертизата и качествената работа винаги са отличавали ОмегаСофт и продуктите на компанията измежду конкурентите.

 

Автор: Веселин Гергинов