CloudHeader

Омекс® CLOUD

Високо защитено сървърно пространство;
Лицензирана операционна система;
Високо квалифицирана системна и приложна администрация на „Омекс® 2000“, СУБД и ОС;
Осигуряване на защитени комуникационни канали;
Защитен и строго контролиран достъп до данните;
Опазване на данните от злонамерено посегателство и зловреден код.
Сигурност за вашите данни.

SecuredServerSpase

Гарантирано висока степен на информационна защита;
Оптимизация и бюджетиране на разходи;
Освобождаване на ресурси;
„Омекс® 2000“ е директно обслужван от експертите, които са най-добре запознати с него;
Постоянен мониторинг на системата;
Ежедневен бекъп и възможност за бързо възстановяване на предходно състояние;
Гарантирано ниво на качеството на услугата;
Възможност за извършване на одит на системата, сървъра и дейта центъра.

Как реализираме „Омекс® CLOUD“?

Инфраструктура и достъп

ОмегаСофт предоставя своите защитени сървърни пространства за ползване от нашите клиенти. В тези индивидуални за всеки клиент пространства се конфигурират сървърните инсталации на „Омекс® 2000“ и Системите за управление на бази данни (Firebird или MS SQL). На работните станции на клиента се инсталират клиентски приложения „Омекс® 2000“, които комуникират със сървъра през криптирани канали. За криптирането на комуникационните канали използваме специално устройство, което предоставяме за ползване през целия договорен период на услугата.
Достъпът до „Омекс® 2000“ и базата данни са строго диференцирани – клиентът упълномощава конкретни експерти на ОмегаСофт, които да извършват необходимите му операции. Експертите ни достъпват системата единствено след постъпила заявка от клиента, с конкретно поставени задачи и уточнено време.

Поддръжка

ОмегаСофт извършва цялостната поддръжка на сървърното приложение „Омекс® 2000“ и на Системата за управление на бази данни. Всичките необходими на клиента операции се извършват от наш специалист – актуализиране на версията на „Омекс® 2000“, настройки в „Омекс® Интегратор“, възобновяване на архивирано състояние и други.
Извършваме и ежедневен бекъп на системата, чрез който максимално обезпечаваме риска от волна или неволна загуба на информация. Грижим се за криптиращото устройство, което осигурява безопасността на комуникационните канали.

ОМЕКС® CLOUD ЛИЦЕНЗ

ОМЕКС® CLOUD ПОД НАЕМ

Разполагате с всички качества на Омекс® плюс допълнителни преимущества – без грижа за хардуер, актуализация и архиви. Получавате всичко това като напълно индивидуално решение, готово да се променя според нуждите Ви и развитието на Вашия бизнес.

Това е решението, което оптимизира разходите Ви, свързани със софтуер за управление на човешките ресурси. Печелите допълнителни финансови удобства, свързани с управлението на дълготрайните активи в компанията. Отново разполагате с пълната мощ на Омекс®, при това плащате, само когато използвате системата.

ХАРАКТЕРИСТИКА/ПОКАЗАТЕЛ Омекс® 2000 ЛИЦЕНЗ Омекс® 2000 CLOUD
ЛИЦЕНЗ ПОД НАЕМ
ЛИЦЕНЗИ
ПОДДРЪЖКА/ОБНОВЯВАНЕ НА ОМЕКС® И ХАРДУЕР
ДОСТЪПНОСТ
ЕЖЕДНЕВЕН БЕКЪП
СИГУРНОСТ/ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ ДАННИТЕ
БЕЗПЛАТНИ ТЕЛЕФОННИ КОНСУЛТАЦИИ
СИГУРНА ВРЪЗКА
СКАЛИРУЕМОСТ
СОБСТВЕН ХАРДУЕР ЗА ОМЕКС СЪРВЪР
ИТ ПОДДРЪЖКА
ЗАВЕЖДА СЕ КАТО АКТИВ
ГАРАНТИРАНО ОПТИМИЗИРАН ХАРДУЕР ЗА БЪРЗО И ПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОМЕКС® 2000
БЮДЖЕТИРАНЕ/ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ РАЗХОДИ ПО ПОТРЕБЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ОМЕКС® 2000 В ЕДНА УСЛУГА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА ПРИ ЕВЕНТУАЛНА ГРЕШКА ИЛИ СРИВ НА БАЗАТА.