Инсталиране на Омекс®Разрешаване на звена в Омекс®Изпращане на системна информация от Омекс®
Копиране на архиви – Омекс®2000


Работа с Омекс® DirectОбновяване версия на Омекс®Отключване на заключена база в Омекс®