Омекс® 2000 – стандартни обучения

АЛФА

125€ / 7 часа

22.03.2023 г.

БЕТА

125€ / 7 часа

23.03.2023 г.

ОМЕГА

125€ / 7 часа

24.03.2023 г.

АЛФА + БЕТА

165€ / 14 часа

22 и 23.03.2023 г.

АЛФА + ОМЕГА

165€ / 14 часа

22 и 24.03.2023 г.

БЕТА + ОМЕГА

165€ / 14 часа

23 и 24.03.2023 г.

АЛФА + БЕТА + ОМЕГА

255€ / 21 часа

22, 23 и 24.03.2023 г.

Изпит само за сертификат

Без преминаване на обучение

35€

РАБОТА С БОЛНИЧНИ

85€ / 4 часа

30.03.2023 г.

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

85€ / 4 часа

28.03.2023 г.

ОМЕКС® ХОНОРАРИ

85€ / 4 часа

Очаквайте нова дата