УЪРКШОП
Лектор: Мариана Георгиева
РАБОТА С ОТСЪСТВИЯ В “ОМЕКС 2000“

Цена: 60 лв. без ДДС

Дата: 28 октомври 2021 г.

УЪРКШОП
Лектор: Мариана Георгиева
Провизиране на отпуски и годишно преизчисление на ДДФЛ в "ОМЕКС 2000"

Цена: 60 лв. без ДДС

Дати: 18 ноември 2021 г., 16 декември 2021 г., 14 януари 2022 г.

Омекс® 2000 – стандартни обучения

АЛФА

95€ / 7 часа

14.09.2021 г.

БЕТА

95€ / 7 часа

15.09.2021 г

ОМЕГА

95€ / 7 часа

16.09.2021 г.

АЛФА + БЕТА

125€ / 14 часа

Очаквайте нови дати

АЛФА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

Очаквайте нови дати

БЕТА + ОМЕГА

125€ / 14 часа

Очаквайте нови дати

АЛФА + БЕТА + ОМЕГА

195€ / 21 часа

Очаквайте нови дати

Изпит само за сертификат

Без преминаване на обучение

25€

РАБОТА С БОЛНИЧНИ

65€ / 4 часа

30.09.2021 г.

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

65€ / 4 часа

27.09.2021 г

ОМЕКС® ХОНОРАРИ

65€ / 4 часа

28.09.2021 г