Омекс® 2000 – стандартни обучения

АЛФА

125€ / 7 часа

26.04.2023 г.

БЕТА

125€ / 7 часа

27.04.2023 г.

ОМЕГА

125€ / 7 часа

28.04.2023 г.

АЛФА + БЕТА

165€ / 14 часа

26 и 27.04.2023 г.

АЛФА + ОМЕГА

165€ / 14 часа

26 и 28.04.2023 г.

БЕТА + ОМЕГА

165€ / 14 часа

27 и 28.04.2023 г.

АЛФА + БЕТА + ОМЕГА

255€ / 21 часа

26, 27 и 28.04.2023 г.

Изпит само за сертификат

Без преминаване на обучение

35€

РАБОТА С БОЛНИЧНИ

85€ / 4 часа

Очаквайте нова дата

СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ

85€ / 4 часа

Очаквайте нова дата

ОМЕКС® ХОНОРАРИ

85€ / 4 часа

Очаквайте нова дата