Омекс® ПОРТАЛ

С ОМЕКС® ПОРТАЛ лесно и бързо подавате заявления за отпуск.

Порталът за потребителски услуги към „Омекс® 2000” е уеб базиран модул. Чрез него служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и ръководител,  проследяват наличните и изчерпаните си отпуски.

Всяка стъпка от процеса по придвижване на молбите за отпуск е съпроводена с известяване по имейл на участващите. Мениджмънтът на компанията има възможност да изготвя разнообразни справки за отсъствията на служителите по различни критерии и в различни формати.

Омекс® ПОРТАЛ

С ОМЕКС® ПОРТАЛ ефективно проследявате и управлявате отсъствията.

Порталът работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (фирми) с индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на информация в него, се дефинират индивидуално за всяка фирма, в съответствие с нейните стандарти за информационна сигурност, с йерархичната ѝ структура и със специфичните ѝ изисквания. За администрирането на Портала е необходим модул „IT Одит“.