Порталът за потребителски услуги е HR инструмент за управление на отсъствия и обмен на електронни документи. В режим „Електронно досие“ Омекс® ПОРТАЛ предоставя възможност за електронно подписване на документи и създаване на електронно трудово досие.

С Омекс® ПОРТАЛ ефективно проследявате и управлявате отсъствията

Служителите самостоятелно подават своите заявления за ползване на различни видове отпуск, проследяват дали заявленията са одобрени или отхвърлени от заместник и ръководител,  проследяват наличните и изчерпаните си отпуски.

Всяка стъпка от процеса по придвижване на заявленията за отпуск е съпроводена от известяване по имейл към участващите.

Мениджмънтът на компанията има възможност да изготвя разнообразни справки за отсъствията на служителите по различни критерии и в различни формати.

Podavane na zayavlenie
С Омекс® ПОРТАЛ лесно и бързо обменяте електронни документи

Обменът и съхранението на документи, които не изискват подпис, но са необходими за администрирането на човешкия ресурс, са по-лесни от всякога. Документалната комуникация между работодател и служител е бърза и своевременна.

Потребителите имат достъп до своите служебни и лични данни.

Омекс® Портал работи интегрирано с Омекс® 2000

Омекс® Портал е уеб базиран модул, който работи интегрирано с Омекс® 2000 и използва неговата база данни, без да променя начина на работа с него. Порталът поддържа отделни бази данни (фирми) с индивидуални настройки. Правата на достъп както до самия модул, така и до нивата на информация в него, се дефинират индивидуално за всяка фирма, в съответствие с нейните стандарти за информационна сигурност, с йерархичната ѝ структура и със специфичните ѝ изисквания.

ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ


С модул „Електронно досие“ към Омекс® ПОРТАЛ подписвате документи с електронен подпис.

Електронното подписване на документи оптимизира документооборота, улеснява комуникацията и намалява разхода на хартия. Електронното досие позволява съхранение както на електронно подписани документи, така и на документи, които не изискват подпис, но са необходими за администрирането на човешкия ресурс.

Благодарение на партньорството на “ОмегаСофт” ООД с “Борика” АД, подписването на електронни документи в модул “Електронно досие” може да се извършва както с Квалифициран електронен подпис (КЕП), така и с Облачен квалифициран електронен подпис (ОКЕП).

Модул „Електронно досие“ функционира в съответствие с Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

ДВУФАКТОРНА АВТЕНТИКАЦИЯ


Двуфакторната автентикация е функционалност на модул Омекс® Портал, която служи за потвърждаване на идентичността на потребителя чрез второ устройство или през едно устройство, но през втори канал от този на осъществяването на достъп.

Двуфакторната автентикация функционира в съответствие с Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

Свържете се с нас:
тел.: +359 2 439 68 62
тел.: 0700 45654
e-mail: sales@omegasoft.bg