interview

Интервюто за работа е процес, през който всеки работещ човек е преминал поне веднъж. Някои  от нас са стояли и от двете му страни – на интервюиращия и на интервюирания. Добрата подготовка и на двете роли е от изключителна важност, тъй като интервюто е ключов елемент на подбора.

Макар методите и инструментите за подбор непрекъснато да еволюират, все още в интервюто за работа се преминава през няколко въпроса, които от години са задължителна част от него.

Съгласни сме, че отговорите на тези въпроси носят важна информация на експертите по човешки ресурси. Но нека ги погледнем от една по-различна и забавна гледна точка. А именно – какви мисли преминават през главата на интервюирания и какво всъщност отговаря.

Следващите сценарии не са се случили в действителност, а са измислени, в следствие на събрани мнения от интервюирани. И целят единствено и само забавление.

ЗАЩО ИЗБРАХТЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА В НАШАТА ФИРМА?

Какво мисли кандидатът:

Защото съм безработен и кандидатствам във всякакви фирми.

Защото сте близо до вкъщи.

Защото давате добри заплати.

Защото трябва да поработя някъде още два месеца, докато чакам да дойде време да замина в чужбина.

Какво отговаря:

Защото Вашата фирма е добре позиционирана на пазара, радва се на високо обществено мнение и много бих искал да бъда част от нейния просперитет.

КАК СЕ ВИЖДАТЕ СЛЕД ПЕТ ГОДИНИ?

Какво мисли кандидатът:

Виждам се забогатял и лежащ на екзотичен плаж с коктейл в ръка.

Виждам се на твоето място.

Виждам се на мястото на управителя на фирмата.

Виждам се в чужбина.

Какво отговаря: Виждам себе си като успешно доказал се служител, който е допринесъл много за фирмата и в същото време е постигнал огромно лично удовлетворение от свършената работа.

КОИ СА ВАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ?

Какво мисли кандидатът:

Много съм добър на CS/покер.

В цялата ми приятелска компания аз съм този, който „носи“ най-много на алкохол.

Най-силен съм в намирането на пропуски на ръководството.

По-умен съм от всички вас, взети заедно.

Какво отговаря:

Силните ми страни са, че съм отговорен, дисциплиниран, резултатно ориентиран, не се плаша от работа, добър екипен играч съм и т.н.

КОИ СА СЛАБИТЕ ВИ СТРАНИ?

Какво мисли кандидатът:

Мързелив съм.

Не обичам началници.

Успивам се за работа.

Трудно ми е да работя с други хора и да се съобразявам с мненията им.

Какво отговаря:

За свои слаби страни отчитам прекалените си оптимизъм и упоритост, заради които понякога губя реална представа за перспективата. Също така отчитам, че работохолизмът ми също е слаба страна, тъй като съм склонен да жертвам почивката си заради работата, а това понякога не е здравословно.

КАКВО ЗАПЛАЩАНЕ ОЧАКВАТЕ?

Какво мисли кандидатът:

Колкото повече, толкова повече!

2-3-5-10 хиляди лева

Какво отговаря:

В момента вземам 1500 лева и бих искал поне толкова.

Назовава сума, която по негова преценка е реалистична.

И, след като се позабавлявахме, отново ще повторим, че интервюто за работа е ключов елемент от подбора на служители и към него винаги трябва да се подхожда изключително отговорно.

А за финал ще напомним, че подборът може да бъде много по-ефективен с Омекс® Подбор.

Автор: Нетка Коева