Промени и новости във версия 4.2.8a
(01.12.2021 г.)

-Отстранен проблем с липса на бутон „Архив“.

-Отстранен проблем със забранени менюта в Омекс®2000 след актуализация на базите.

-Отстранен проблем с дата 28.12.2021 г. като работен ден. За отразяването му като неработен ден е необходимо да се натисне бутон „Инициализация“ в меню „Настройка“ – „Основен календар“.