УЕБИНАР ЗБУТ

„Covid-19 и организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. Организация на работа в пандемична обстановка. Нормативни промени и законови изисквания.“

Дата:

17 март 2021 г., начало 10:00 ч., целодневен

Цена: 100 лв. без ДДС

Лектор: Инж. Владислава Кирова – Главен специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Уебинарите се провеждат в платформа

https://zoom.us/

Трудово и осигурително законодателство през 2021 г. 

 ПРОГРАМА


Лектори: Румяна Станчева, Малина Панайотова / Радина Паунова - Маринова, експерти от ОмегаСофт


МИНАЛО СЪБИТИЕ

Закон за данъците върху доходите на физическите лица и Закон за данък върху добавената стойност през 2021 г.

Дата:

03 февруари 2021 г., начало 09:00 ч., целодневен


ПРОГРАМА

Лектори: Лорета Цветкова и Валентина Василева


МИНАЛО СЪБИТИЕ

Закон за корпоративното подоходно облагане през 2020 и 2021 г. Годишно приключване на 2020 г.

Дата:

04 февруари 2021 г., начало 09:00 ч., целодневен


ПРОГРАМА

Лектор: Димитър Войнов


МИНАЛО СЪБИТИЕ

ЗАПИСВАНЕ ЦЕНА в лв. без ДДС
Уебинар ЗБУТ - 17.03.2021 г. 100

Всички цени са в български лева без включен ДДС.


Анулиране на участие в семинар от страна на участника и неустойки:

До 15 календарни дни преди датата на семинара - без неустойка.

Между 15 и 10 календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 50% от цената.

10 и по-малко календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 100% от цената.