АПРИЛ

"Здравословни и безопасни условия на труд. Закон за хора с увреждания."


ПРОГРАМА

Очаквайте нова дата

Лектор: инж. Владислава Кирова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

МАЙ

"Задължително пенсионно осигуряване" - полудневен


ПРОГРАМА

22 май 2020 г.

Лектор: Елка Атанасова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ЮНИ

„Сумирано изчисляване на работното време. Сезонна заетост, еднодневни договори и наемане на чужденци."

ПРОГРАМА

05 юни 2020 г.

Лектор: инж. Владислава Кирова

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

ФЕВРУАРИ

Модул I - "Промени в ЗДДС и ППЗДДС за 2020 г."

ПРОГРАМА

27 февруари 2020 г.

Лектор: Валентина Василева

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ФЕВРУАРИ

Модул II - "Промени в ЗКПО през 2020 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г."

ПРОГРАМА

28 февруари 2020 г.

Лектор: Димитър Войнов

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ПАКЕТИ ЦЕНА в лв. без ДДС
Двудневен семинар, гр. Смолян Самостоятелно настаняване 510
Двудневен семинар, гр. Смолян Двойно настаняване 480
Полудневен семинар 100
Целодневен семинар 185

Всички цени са в български лева без включен ДДС.


Анулиране на участие в семинар от страна на участника и неустойки:

До 15 календарни дни преди датата на семинара - без неустойка.

Между 15 и 10 календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 50% от цената.

10 и по-малко календарни дни преди датата на семинара - неустойка в размер на 100% от цената.