"СИРВ и подневна работа в 

Омекс® 2000"

Дата:

 17 юни 2021 г., 23 юни 2021 г.

 

ПРОГРАМА

 

Лектор: Мариaна Георгиева

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Работа с “Омекс® 2000“, 

НИВО АЛФА

Дата:

6 юли 2021 г.

ПРОГРАМА

 

Лектор: Мариaна Георгиева

 

МИНАЛО СЪБИТИЕ

Работа с “Омекс® 2000“,

НИВО ОМЕГА

Дата:

8 юли 2021 г.

ПРОГРАМА

 

Лектор: Мариaна Георгиева

 

МИНАЛО СЪБИТИЕ

ЗАПИСВАНЕ ЦЕНА в лв. без ДДС
Уъркшоп СИРВ и подневна работа в „Омекс® 2000“ 60
Уъркшоп РАБОТА С “Омекс® 2000“, НИВО АЛФА 120
Уъркшоп РАБОТА С “Омекс® 2000“, НИВО ОМЕГА 120
Пакет уъркшопи СИРВ + АЛФА 170
Пакет уъркшопи СИРВ + ОМЕГА 170
Пакет уъркшопи АЛФА + ОМЕГА 200
Пакет уъркшопи СИРВ + АЛФА + ОМЕГА 250

Всички цени са в български лева без включен ДДС.


Анулиране на участие в събитие от страна на участника и неустойки:

До 15 календарни дни преди датата на събитието- без неустойка.

Между 15 и 10 календарни дни преди датата на събитието - неустойка в размер на 50% от цената.

10 и по-малко календарни дни преди датата на събитието - неустойка в размер на 100% от цената.