Нашите услуги

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ОМЕГАСОФТ ООД

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Предоставяне на услуги от служителите на ОмегаСофт

До стабилизиране на обстановката покрай епидемията от COVID-19, предоставяните от ОмегаСофт услуги ще се извършват само дистанционно.

Услуги за клиенти без договор

В случай на необходимост от такава услуга, клиентът я заявява по телефон, e-mail (свободен текст) или специална форма в сайта на ОмегаСофт ООД. Тази заявка също така представлява съгласие от страна на клиента данните на продукта да се манипулират от страна на специалист на ОмегаСофт ООД. След обработване на заявката връщаме на клиента информация кога и от кой бизнес-консултант ще бъде извършена услугата.

Тези услуги се извършват по два начина – при посещение в офиса на клиента или чрез софтуер за дистанционен достъп до компютъра, на който са инсталирани продуктите на ОмегаСофт ООД.

След извършването на услугата се подписва двустранен протокол относно нейното съдържание и качество. Услугата се заплаща спрямо вида си по текущата ценова листа.

Договори за услуги

Първата стъпка, която правим, когато наш клиент се интересува от договор за услуги, е заедно с него да уточним нуждите и очакванията му. Всеки сключен договор, обхватът и цената му, е строго индивидуален и отговаря на спецификата на конкретния клиент. Също така, ОмегаСофт ООД предлага и пълно "изнесено" (outsourcing) обслужване на финансовите и HR процеси на юридически лица. Към сключване на договора пристъпваме след като сме се убедили, че можем да извършим работата в желаните от клиента обем и качество. Като оператор на лични данни, ОмегаСофт ООД е реализирала ясни и устойчиви процедури, свързани с опазването им.

Консултации по телефона

Телефонните консултации са предназначени за подсещане или насочване на клиента при експлоатация на продуктите ни в рамките на 5-10 минути. Добре е, преди да прибегне до тях, клиентът да е потърсил нужната му информация в документацията, помощната информация или форума на продукта. Обръщаме внимание на това, защото нашето желание е тази услуга да бъде достъпна за всички наши клиенти, а не само са тези, които са се свързали в момента с дежурните ни консултанти. Когато в хода на телефонната консултация нашият експерт установи, че изложеният от клиента казус не може да бъде разрешен по този начин, за разрешаването му трябва да преминем към платена услуга, при която да получим достъп до данните на клиента. Това става чрез заявка за посещение или за дистанционен достъп.

Обучения

Предлагаме обучения по стандартна програма, изготвена от нас, както и такива, които покриват индивидуалните нужди на потребителите, които работят с нашия продукт. В първия случай предлагаме две нива – за нови и за напреднали клиенти. Програмите са изготвени от наши експерти с богат опит в обслужването на клиентите ни. Съобразени са с най-често извършваните действия с нашия софтуер, както и с особеностите на използването му. Програмите се актуализират в съответствие с промените в нормативната база и с развитието функционалностите на продуктите ни. Всяко обучение приключва с тест, като успешно положилите го получават сертификат за съответното ниво на курса. Цената на тези обучения е стандартна и е публикувана на сайта ни. При индивидуалните обучения изготвяме програмата съвместно с клиента, след като сме анализирали бизнес-процесите му, обслужвани от нашия софтуер, както и компетентността на персонала за работа с нашия продукт (установява се с входящ тест). Цената е индивидуална и зависи от мястото на провеждане, тематиката, броят  и нивото на обучаващите се.

Експресни услуги

Тези услуги са предназначени за клиенти без договор за обслужване. При тях ние осигуряваме на клиента наш специалист в рамките на 24 часа от постъпване на заявката. Услугите се заплащат на двойно по-висока цена от обявената в ценовата ни листа.

Други

Специфични услуги за нашите клиенти:

- Забравена парола. В този случай ОмегаСофт ООД изпълнява точно определена процедура за възстановяване достъпа до нашия софтуер за клиенти, които са изгубили паролата си. Цената на услугата е фиксирана в ценовата ни листа.

- Промяна на собственика на лиценз за продуктите Омекс®. Има ситуации, в които се налага - например при обединяване на юридически лица или в холдингови структури. Извършваме тази услуга срещу фиксирана административна такса.

- Система за обмен на лични данни (PDM). Съгласно ЗЗЛД, ОмегаСофт ООД разработи специализирана платформа за обмен на лични данни. Всеки наш клиент има възможност да получи достъп до системата. PDM-системата е единственият начин за обмен на лични данни между ОмегаСофт ООД и нейните клиенти.

Ако желаете да се възползвате от нашите услуги, вземете предвид вариантите за подаване на заявка:
- Заявка за посещение или дистанционен достъп на тел. +359 2 439 68 60 или 0700 45654 
- Заявка за посещение или дистанционен достъп чрез писмена форма на ОмегаСофт ООД
Използването на различни от горепосочените форми не гарантира изпълнението на услугата!
Извършените услуги се заплащат съгласно ценовата листа на ОмегаСофт ООД.
Считано от 01.01.2019 г. Всички разплащания с ОмегаСофт ООД ще се извършват по банков път.

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg