Тук ще намерите полезна и актуална информация относно трудовото, осигурителното и данъчно законодателство, отговори и коментари на често задавани въпроси, нормативна обосновка, писма на НОИ, НАП, МТСП, образци и др.

АРХИВ

2019

„Списък на длъжностите в НКПД 2011, в сила от 01.01.2019 г.“

„Становище относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.“

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2019 г.

Диференцирани осигурителни вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - 2019 г.

Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

Заповед РД01-1093/19.12.2018 г. НКПД 2011

Становище 20-00-22 от 29.01.2019 г. относно промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица.

2018

2017

Писмо на НАП изх.№ 92-00-1299#2/04.10.2017.

Разяснително писмо 26-О-20/01.09.2017 на НАП за СИРВ.

Промени в НПОПДОО от 01.06.2017 г.

Постановление № 95 от 18.05.2017 г. НРВПО

Заповед на министъра на труда и социалната политика № 01-300 от 25.04.2017 г.

Информация за промени в уведомленията за сключени трудови договори от 01.04.2017 г.

Уведомление по чл.62 от КТ

Указания за попълване на уведомление по чл. 62 от КТ

Уведомление за промяна на работодател

Указания за попълване на уведомление по чл. 123 от КТ

Код за прекратяване според основанията от КТ

Указания за попълване на Декларация 6 за 2017 г.

Указания за попълване на Декларация 1 за 2017 г.

Декларация 1 за 2017 г. - образец

Таблица с размера на осигурителните вноски за 2017 г.

Становище на НАП № 20-00-1 от 04.01.2017 г.

Становище на НАП № 20-00-26 от 02.02.2017 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-919 от 28.12.2016 г.

Промени в осигуряването през 2017 г.

Постановление № 22 от 26.01.2017 г. МРЗ 2017 г.

Приложение 1 МОД 2017 г.

Приложение 2 ТЗПБ за 2017 г.

2016

Банкови сметки НАП - данъци и осигуровки

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-489 от 28.07.2016 г.

Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-245 от 27.04.2016 г.

Указание НОИ № 1029-40-2303

Указание НОИ № 1029-40-2664

Писмо на НОИ относно подаването на данни за първите три дни за сметка на работодателя при липса на стаж.

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Постановление № 375 от 28.12.2015г МРЗ 2016 г.

Приложение 1 МОД 2016 г.

Приложение 2 ТЗПБ за 2016 г.

Промени в НКПД 2016 г.

Разместени почивни дни за 2016 г.

Сл.бележка чл.35 от ЗДДФЛ.

Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ.

Становище НАП N 20-00-5_12.01.2016 г.

Становище НАП N 20-00-6-12.01.2016 г.

Таблица за размера на осигурителните вноски за 2016 г.

2015

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба H-8 от 2005 г.

Основни промени в Д1 и Д6 за 2015 г.

Писмо НОИ 91-01-84 от 06.04.2015 г.

Постановление № 51 от 6.03.2015 г. НИИПОБДОО.

Промени в ЗДДФЛ за 2015 г. резюме.

Промени в ЗДДФЛ от 01.01.2015 г.

Промени в НКПД 2015г .

Приложение 1 МОД 2015 г.

Приложение 2 ТЗПБ за 2015 г.

Размери на МРЗ за 2015 г.

Разместени почивни дни за 2015 г.

Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Становище НАП-20-00-253 от 15.12.2014 г. Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

Таблица осигуровки за 2015 г.

Указания за попълване на Декларация обр.1

Указания за попълване на Декларация обр.6

Формат и ред за файл по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ

Формат на файл Декларация образец 1 за 2015 г.

Формат на файл Декларация образец 6 за 2015 г.

ОмегаСофт ООД

Високотехнологична компания, която работи в бързопроменяща се бизнес среда. Създаваме и развиваме оригинален софтуер в областта на управлението на човешкия капитал.

Оферта

Изпратете ни запитване за оферта, а ние ще се свържем с Вас веднага.

Изпрати

Препоръчайте ни

Препоръчайте Омекс® и ще Ви се отблагодарим.

Контакти

1712, гр. София, ж.к. Младост,

бул. Александър Малинов 51,

вход А, етаж 6, офис А10,

e-mail: office@omegasoft.bg,

тел.: +359 2 439 68 60,

тел: 0700 45654

www.omegasoft.bg