ОМЕГАСОФТ БЛОГ

09 ноември 2017 г.
Как реализираме нормативни промени в Омекс® 2000

 

Най-важното за един софтуерен продукт за администриране на човешки ресурси е да бъде в пълно съответствие със законодателството.

Нормативните промени следват горе-долу установен ритъм – в началото на всяка календарна година, а често и в края на първото шестмесечие. Понякога се случват и изменения в различни от стандартните периоди.

На какво залагаме ние, за да бъде Омекс® 2000 в пълно съответствие с нормативните изисквания?

Информираност и добра подготовка

За да сме подготвени и за да реагираме ефективно, следим стриктно тематичните източници и средствата за масова информация за очаквани изменения в нормативната уредба. При поява на информация за бъдещи промени, извършваме анализ и правим предварителна оценка на необходимите промени в програмния код и структурата...