ОМЕГАСОФТ БЛОГ

06 ноември 2017 г.
Колегата, без когото не можемС колегите си прекарваме почти толкова време, колкото със семейството си. Ежедневно се срещаме по коридорите, разговаряме, вършим работа заедно, а понякога дори създаваме приятелства.

Но колко често сме се замисляли дали познаваме работата на колегите си? Дали знаем детайли за ежедневните им дейности? Имаме ли представа за техните професионални знания и умения? Един от тези наши колеги, за работата на които често не си даваме сметка, е този, чиято длъжност в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) е дефинирана “Експерт/Специалист, труд и работна заплата”. Накратко го наричаме “ ТРЗ-то”. Понякога го срещаме забързан и натоварен с купища документи, а друг път не го виждаме с дни, защото се е затворил в офиса и не вдига глава от работа. Сещаме се за него около датата за заплата или когато трябва да му предадем болничен лист и молба за отпуск....