ОМЕГАСОФТ БЛОГ

11 януари 2018 г.
Колеги

Изпратихме 2017 г. със сериозни за ОмегаСофт постижения и бързаме да се похвалим с тях.

От основна важност за бизнеса е предлаганите от него продукти и услуги да са конкурентоспособни. Конкурентоспособни са тези продукти и услуги, които покриват качествените изисквания на пазара, отговарят на неговите необходимости и гарантират своята надеждност. Един от инструментите, чрез който се гарантират качеството, безопасността и надеждността, е сертифицирането по международни стандарти.

През ноември 2017 г. ОмегаСофт ресертифицира своята Система за управление на качеството, като премина към най-високата версия на стандарта ISO 9001:2015.

А НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ ПОСТИЖЕНИЕ Е, ЧЕ СЕ СЕРТИФИЦИРАХМЕ ПО СТАНДАРТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ISO 27001:2013.

Сертифицирането на Системата ни за управление на сигурността на информацията (СУСИ) беше продължителен...